Fiets-Elfstedentocht : 16 mei 2016 ( Pinstermaandag)

De Fietselfstedentocht wordt sinds 1912 georganiseerd. Prestatie, cultuur, folklore en traditie zijn de eigen items van deze 235 km. lange toertocht langs de 11 Friese steden. Prestatie omdat er sprake is van een 235 km. lange fietstocht op één dag.

Wilt u meer lezen over deze Fiets Elfstedentocht, klik dan hier : http://www.fietselfstedentocht.nl/index.asp

Fietselfstedentocht 2016.  Doe jij ook mee?

235 km fietsen langs de 11 beroemde Friese steden is een sportieve uitdaging voor iedere fietser! Met 15.000 deelnemers en duizenden toeschouwers langs de route is dit een geweldig evenement dat ieder jaar plaats vindt op tweede Pinksterdag.

Route

De route

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De route voor de tocht van pinkstermaandag 2016 zal in grote lijnen dezelfde zijn als in voorgaande jaren.

Meld je aan.

Fietselfstedentocht 2016
De eerstvolgende Fietselfstedentocht is op pinkstermaandag 16 mei 2016. De vrije inschrijving voor deze tocht staat open van 1 tot 15 december 2015

Ook in 2016 fietst er weer een team van het Prinses Beatrix Spierfonds mee met de Fietselfstedentocht.

Doe jij ook mee? Meld je dan nu aan onder aan deze pagina.

Wilt u meer lezen over deze Fiets Elfstedentocht, klik dan hier :

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/fietsen