Schaats-elfstedentocht

De Elfstedentocht ( Toertocht, de Tocht der Tochten)

Triomf en tragiek liggen in een sportevenement als de Elfstedentocht vlak naast elkaar. Een val, een misslag, een gebroken of verbogen schaats, bevroren lichaamsdelen, vermoeidheid: het kan iedere schaatsenrijder overkomen. En dan spreken we nog niet eens over de tactische blunders, zoals het te laat of te vroeg aangaan van de sprint of te lang wachten met het aansluiten bij een groep.
De tragiek in de Elfstedentocht heeft iets bijzonders het is de strijd van eenlingen tegen de krachten van de natuur. Het rijden van de Elfstedentocht vergt zo’n enorme inspanning, dat het volbrengen ervan niet alleen een overwinning op de elementen is, maar evenzeer een overwinning op jezelf. Niet alleen de winnaar voelt zich een triomfator, maar een ieder die heelhuids de finish passeert voelt zich overwinnaar.

 

Elfstedenkruisje

Alle deelnemers, zowel degenen die aan de tocht of aan de wedstrijd deelnemen en de Elfstedentocht reglementair volbrengen, ontvangen het zilveren Elfstedenkruisje.
Alle medailles, bestemd voor de prijswinnaars van de eerst komende Elfstedentocht zijn tentoongesteld in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

Wilt u meer lezen over deze Tocht der Tochten, klik dan hier :

http://www.deelfstedentocht.nl/